Archive for January, 2009

Terug van weg en een Europees Kampioen

Thursday, January 22nd, 2009

‘t Woudt, Zuid-Holland
Zicht op ‘t Woudt, Zuid Holland, 14 januari 2009

Het is acht uur ‘s ochtends en doodstil. Ik kijk naar buiten en zie in de ochtendschemer de sneeuw neerdwarrelen op 5th Avenue NE. Uitgeslapen geniet ik van dit stille tafereel en een gevoel van volmaakt geluk vervult me. Ik ben weer terug in Calgary. (more…)